Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

https://piwpleszew.pl/ple/informacj/status-prawny/9993,Status-prawny.html
20.07.2024, 18:52

Status prawny

  • § 1.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie, zwany dalej „Powiatowym Inspektoratem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z późn. zm.).
  • § 2.Powiatowy Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej.
  • § 3.Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Pleszew, natomiast obszarem jego działania jest miasto Pleszew oraz powiat pleszewski.
  • § 4.Powiatowy Inspektorat jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie i zapewnia realizację jego zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.
  • § 5.Szczegółową organizację Powiatowego Inspektoratu, tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w ich skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.
  • § 6.Zmiana treści statutu wymaga trybu właściwego dla jego nadania

Metadane

Data publikacji : 31.10.2015
Data modyfikacji : 12.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kolanowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kolanowski
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kolanowski

Opcje strony