Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

Druki i formularze

Symbol Czego dotyczy Obowiązuje
od
Pobierz
HIGIENA ŻYWNOŚCI
PIW.BŻ.001 Wniosek o wpis do rejestru lub zatwierdzenie 13.07.2023 :: 
PIW.BŻ.002 Wniosek o wpis do rejestru obrót bez magazynowania 13.07.2023  :: 
PIW.BŻ.003 Wniosek o wpis transport 13.07.2023  :: 
PIW.BŻ.004 Wniosek o wydanie zaśw. dla śr. transportu 13.07.2023  :: 
PIW.BŻ.005 Wniosek o kontrolę środka transportu 13.07.2023  :: 
PIW.BŻ.009 Powiadomienie o uboju własnym - świnie 13.07.2023  :: 
PIW.BŻ.010 Powiadomienie o uboju własnym- bydło 13.07.2023  :: 
PIW.BŻ.011 Wniosek_o_wpis_RHD 13.07.2023  :: 
PIW.BŻ.012 Wniosek_o_wpis_sprzedaz_bezposrednia 13.07.2023  :: 
PIW.BŻ.013 Wniosek o wydanie zaśwaidczenia na mleko 13.07.2023  :: 
PIW.BŻ.015 Wniosek o usunięciu z rejestru firmy tranportowej 13.07.2023  :: 

Symbol Czego dotyczy Obowiązuje
od
Pobierz
PASZE

PIW.PU.001

Wniosek o wpis do rejestru upz

09.08.2023 :: 

PIW.PU.002

Wniosek o zatwierdzenie i nadanie WNI w zakresie uppz

09.08.2023 :: 

PIW.PU.003

Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa pasze

09.08.2023 :: 

PIW.PU.004

Wniosek o zatwierdzenie i nadanie WNI działalności

w zakresie pasz

09.08.2023 :: 

PIW.PU.005

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu WNI

w rejestrze paszowym - dla gospodarstwa

09.08.2023 :: 

PIW.PU.006

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu WNI

w rejestrze paszowym - dla dzialalności gospodarczej

09.08.2023 :: 

PIW.PU.007

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu przeznaczonego do przewozu pasz uppz

09.08.2023 :: 

PIW.PU.008

Wniosek o kontrolę środka transportu w zakresie

pasz uppz

09.08.2023 :: 

PIW.PU.009

Oświadczenie o zakresie wykonywanej działalności

09.08.2023 :: 

PIW.PU.010

Zgłoszenie eksportowe

09.08.2023 :: 

PIW.PU.011

Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzonej działalności

09.08.2023 :: 

Symbol Czego dotyczy Obowiązuje
od
Pobierz
CHOROBY ZAKAŹNE

PIW.CHZ.004

Zgłoszenie prowadzenia pasieki pszczelej

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.006

Wniosek o ilości przezimowanych rodzin pszczelich do ARiMR

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.007

Wniosek o wpis do rejestru i nadaniu WNI

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.010

Zgłoszenie zasiedlenia obiektu

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.012

Wniosek o uznanie stada wolego od chorób

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.023

Wniosek o wydanie zaświadczenia

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.026

Wniosek o wykreślenie

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.027

Wniosek badanie przedubojowe drobiu

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.028

Wniosek o kontrolę środka transportu zwierząt

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.029

Informacja zwiększenie obsady kurcząt na fermie

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.030

Zgłoszenie ostatniej sprzedaży drobiu

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.031

Wniosek o zaświadczenie o wykluciu w niewoli

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.032

Wniosek o wpis do rejestru hodowli psów, kotów, norek.

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.033

Wniosek o legalizację paszportu towarzyszących

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.034

Wniosek o świadectwo zdrowia dla zw. Towarzyszących

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.035

Wniosek o zatwierdzenie środka transportu dla zwierząt

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.036

Wniosek o wydanie zezwolenia przewoźnika zwierząt

10.08.2023 :: 

PIW.CHZ.041

Wniosek o przemieszczenie drobiu

11.03.2024 :: 

Bioasekuracja - drób
Nazwa Obowiązuje
od
Pobierz
Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie 21.08.2023r.
Rejestr codziennego przeglądu stada 21.08.2023r.
Rejestr dezynfekcji i zużycia środków dezynfekcyjnych 21.08.2023r.
Rejestr osób wchodzących do pomieszczenia 21.08.2023r.
Rejestr wjazdów środków transportu 21.08.2023r.
Bioasekuracja - Trzoda chlewna
Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie 21.08.2023r.
Przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjacych oraz domowych 21.08.2023r.
Rejestr środków transportu wjeżdżajacych na teren gospodarstwa 21.08.2023r.
Rejestr osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie 21.08.2023r.
Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie 21.08.2023r.
Spis świń w gospodarstwie 21.08.2023r.

Symbol Czego dotyczy Obowiązuje
od
Pobierz
OGÓLNE
PIW AD.004 Wniosek o wydanie kopii 17.10.2023 :: 

 

Metadane

Data publikacji : 13.07.2023
Data modyfikacji : 11.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kolanowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kolanowski Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kolanowski

Opcje strony

do góry