Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

Aktualnie znajdujesz się na:

Hodowcy trzody chlewnej – przeciwdziałanie obgryzaniu ogonów u świń

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w związku z działaniami zaleconymi przez Komisję Europejską w zakresie przeprowadzenia szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów uświń oraz stosowania materiałów wzbogacających dla świń!

Wytyczne skierowane są do hodowców trzody chlewnej, jako pomoc przy wdrażaniu Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/UE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów oraz przepisów rozporządzenia Ministra rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postepowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344), tj:

  • 21 Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę, w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.
  • § 23 ust. 5 Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (tj. redukcja kłów u prosiąt i knurów; obcinanie części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczaniu świń, w szczególności zmieniające warunki ich utrzymywania.

Zgodnie ze zmianą wprowadzoną aneksem 3 do Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 22 grudnia 2022 r. nr BO.0200.1.8.2022 w sprawie postępowania powiatowych lekarzy weterynarii przy przeprowadzaniu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta pod względem dobrostanu zwierząt oraz raportowania o przeprowadzonych kontrolach z elementami zwalczania chorób zakaźnych, powiatowy lekarz weterynarii powinien podczas kontroli dobrostanu w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, zapoznać się z dokumentami dotyczącymi kontroli  stad przeprowadzanych przez hodowcę (wzór protokołu jaki powinien zostać sporządzony przez  hodowcę zawiera załącznik nr 3 Wytycznych GLW - obgryzanie ogonów u świń analiza ryzyka  - załącznik nr 3 tj. wzór jest obligatoryjny, jednak udokumentowane przez posiadacza świń kontrole stada, muszą zawierać informacje umieszczone we wzorze). „

Metadane

Data publikacji : 21.08.2023
Data modyfikacji : 21.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Kolanowski
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Kolanowski Administracja
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kolanowski

Opcje strony

do góry