Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

https://piwpleszew.pl/ple/aktualnosci/2023-r/10017,ASF-srodki-kontroli-bioasekuracja-zasady-przemieszczania-swin-prezentacja.html
25.06.2024, 01:23

ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń - prezentacja

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Rozporządzenie 2023/594 wchodzi w życie 21 kwietnia 2023 r.

Metadane

Data publikacji : 18.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony