bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.04.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: akt

Druki i formularze

Druki w trakcie wprowadzania

Druki i formularze można pobrać poprzez kliknięcie na daną pozycję prawym przyciskiem myszy i wybranie "Zapisz element docelowy jako..."

Pszczoły

1. Wniosek o zaświadczenie o ilości przezimowanych rodzin pszczelich - pdf, doc

Wysoce zjadliwa grypa ptaków

1. Wniosek o przemieszczenie - HPAI - doc

Afrykański Pomór  Świń ( ASF)

Wniosek o wydanie zgody na przemieszczenie świń do rzeźni

Wzory druków - bioasekuracja

Dokumentacja przeglądu budynku

Dokumentacja przeglądu budynku - przykład

Rejestr  środków transportu

Rejestr środków transportu- przykład

Rejestr wejść do budynków

Rejestr wejść do budynków-przykład

Lista preparatów

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji - przykład

Wzór spisu świń

Spisu świń - przykład

Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie -ASF


Pasze i utylizacja:

1. Wniosek o wpis do rejestru upz - doc

2. Wniosek o zatwierdzenie i nadanie WNI w zakresie uppz - doc

3. Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa pasze - doc

4. Wniosek o zatwierdzenie i nadanie WNI działalności w zakresie pasz - doc

5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu WNI w rejestrze paszowym

- dla gospodarstwa - doc

6. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu WNI w rejestrze paszowym

< br>

- dla działalności gospodarczej - doc

7. Wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu przeznaczonego

do przewozu pasz uppz - doc

8. Wniosek o kontrolę środka transportu w zakresie pasz uppz - doc

9. Oświadczenie o zakresie wykonywanej działalności - doc

10. Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz.


Dla właścicieli - użytek własny

Zgłoszenie uboju: cielaki, kozy, owce

Zgłoszenie uboju: trzoda chlewna

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII UBOJÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA UŻYTEK WŁASNY


Dla lekarzy weterynarii - załączniki

Druki i rachunki


Ogólne:

Zgłoszenie ilości utrzymywanego drobiu lub innych ptaków.

Wniosek o zaświadczenie o WNI (Weterynaryjnym Numerze Identyfikacyjnym)

Higiena żywności:

Protokół pobrania próbki wody
Zgłoszenie eksportowe
Wniosek - sprzedaż bezpośrednia
Wniosek o zatwierdzenie projektu
Wniosek o zaświadczenie w gospodarstwie mleczarskim
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu
Wniosek o przywrócenie dostaw mleka
Wniosek o kontrolę w gospodarstwie mleczarskim
Wniosek o kontrolę środka transportu
Powiadomienie o zamiarze uboju cieląt na użytek własny
Wzory protokołów (SPIWET)
Dokument zawierający informacje na temat łańcucha żywnościowego zwierząt
Zestawienie ilości wprowadzonego mięsa - dla zakładów - format Word, format OpenDocument
Informacje dotyczące łańcucha żywieniowego zwierząt do uboju - dla drobiu dotyczy każdego kurnika (formularz)


Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla należącego do mnie gospodarstwa wytwarzającego pasze na użytek własny
Wniosek o zaświadczenie dla środka transportu
Wniosek o wydanie zaświadczenia pasze i upz
Wniosek o wpis do rejestru upz
Wniosek o kontrolę środka transportu
Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa pasze
Wniosek o zatwierdzenie przedsiębiorstwa pasze
Wniosek o zatwierdzenie przedsiębiorstwa upz

Zdrowie i ochrona zwierząt:

Wniosek o wystawienie zaświadczenia w zakresie dobrostanu zwierząt (PROW)
Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada bydła za wolne od gruźlicy, brucelozy i białaczki

Zgłoszenie działalności podlegającej rejestracji
Wniosek o zatwierdzenie przedsiębiorstwa
Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia w handlu
Wniosek o decyzję w sprawie badania przedubojowego drobiu na terenie gospodarstwa
Wniosek o kontrolę IRZ
Wniosek o zaświadczenie o wykluciu w niewoli

Pozostałe:Opublikował: Rafał Kolanowski
Publikacja dnia: 07.04.2023
Podpisał: Rafał Kolanowski
Dokument z dnia: 03.11.2015
Dokument oglądany razy: 9 714