bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Druki i formularze

Druki w trakcie wprowadzania

Druki i formularze można pobrać poprzez kliknięcie na daną pozycję prawym przyciskiem myszy i wybranie "Zapisz element docelowy jako..."

Afrykański Pomór  Świń ( ASF)

Wniosek o wydanie zgody na przemieszczenie świń do rzeźni

Wzory druków - bioasekuracja

Dokumentacja przeglądu budynku

Dokumentacja przeglądu budynku - przykład

Rejestr  środków transportu

Rejestr środków transportu- przykład

Rejestr wejść do budynków

Rejestr wejść do budynków-przykład

Lista preparatów

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji - przykład

Wzór spisu świń

Spisu świń - przykład

Program monitorowania i zwalczania gryzoni w gospodarstwie -ASF


Pasze i utylizacja:

Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz- wpis.

Oświadczenie podmiotu działającego na rynku pasz

Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz.


Dla właścicieli - użytek własny

Zgłoszenie uboju: cielaki, kozy, owce

Zgłoszenie uboju: trzoda chlewna

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII UBOJÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA UŻYTEK WŁASNY


Dla lekarzy weterynarii - załączniki

Badanie w kierunku Aujeszky

Badanie w kierunku ebb i brucelozy

Badanie w kierunku TBC

Ewidencja przebiegu pojazdu

Wykaz czynności pomocniczych Aujeszky

Zestawienie z wykonania czynności umowy zlecenia do Aujeszky

Zestawienie z wykonania czynności umowy zlecenia do Aujeszky - pustostany

Zestawienie z wykonania czynności umowy zlecenia płatne z choroby zakaźne

Zestawienie z wykonania czynności umowy zlecenia do ASF

Badanie w kierunku ASF

Miesięczny wykaz wykonywanych czynności osoby wyznaczonej


Ogólne:

Zgłoszenie ilości utrzymywanego drobiu lub innych ptaków.

Wniosek o zaświadczenie o WNI (Weterynaryjnym Numerze Identyfikacyjnym)

Higiena żywności:

Protokół pobrania próbki wody
Zgłoszenie eksportowe
Wniosek - sprzedaż bezpośrednia
Wniosek o zatwierdzenie projektu
Wniosek o zaświadczenie w gospodarstwie mleczarskim
Wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu
Wniosek o przywrócenie dostaw mleka
Wniosek o kontrolę w gospodarstwie mleczarskim
Wniosek o kontrolę środka transportu
Powiadomienie o zamiarze uboju cieląt na użytek własny
Wzory protokołów (SPIWET)
Dokument zawierający informacje na temat łańcucha żywnościowego zwierząt
Zestawienie ilości wprowadzonego mięsa - dla zakładów - format Word, format OpenDocument
Informacje dotyczące łańcucha żywieniowego zwierząt do uboju - dla drobiu dotyczy każdego kurnika (formularz)


Wniosek o wydanie zaświadczenia o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego dla należącego do mnie gospodarstwa wytwarzającego pasze na użytek własny
Wniosek o zaświadczenie dla środka transportu
Wniosek o wydanie zaświadczenia pasze i upz
Wniosek o wpis do rejestru upz
Wniosek o kontrolę środka transportu
Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa pasze
Wniosek o zatwierdzenie przedsiębiorstwa pasze
Wniosek o zatwierdzenie przedsiębiorstwa upz

Zdrowie i ochrona zwierząt:

Wniosek o wystawienie zaświadczenia w zakresie dobrostanu zwierząt (PROW)
Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania stada bydła za wolne od gruźlicy, brucelozy i białaczki

Zgłoszenie działalności podlegającej rejestracji
Wniosek o zatwierdzenie przedsiębiorstwa
Wniosek o wystawienie świadectwa zdrowia w handlu
Wniosek o decyzję w sprawie badania przedubojowego drobiu na terenie gospodarstwa
Wniosek o kontrolę IRZ
Wniosek o zaświadczenie o wykluciu w niewoli

Pozostałe:Opublikował: Rafał Kolanowski
Publikacja dnia: 31.08.2021
Podpisał: Rafał Kolanowski
Dokument z dnia: 03.11.2015
Dokument oglądany razy: 7 446