bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

§ 1.Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie, zwany dalej „Powiatowym Inspektoratem”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842, z późn. zm.).

§ 2.Powiatowy Inspektorat jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład niezespolonej administracji rządowej.

§ 3.Siedzibą Powiatowego Inspektoratu jest miasto Pleszew, natomiast obszarem jego działania jest miasto Pleszew oraz powiat pleszewski.

§ 4.Powiatowy Inspektorat jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie i zapewnia realizację jego zadań określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz w przepisach odrębnych.

§ 5.Szczegółową organizację Powiatowego Inspektoratu, tryb pracy oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w ich skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pleszewie w uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

§ 6.Zmiana treści statutu wymaga trybu właściwego dla jego nadaniaOpublikował: Rafał Kolanowski
Publikacja dnia: 31.10.2015
Podpisał: Rafał Kolanowski
Dokument z dnia: 31.10.2015
Dokument oglądany razy: 4 159