bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Strona główna

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pleszewie

ul. Kazimierza Wielkiego 7D,

63-300 Pleszew tel. 62 7427-289 fax: 062 7427-684

e-mail: piwpleszew@wiw.poznan.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00

Opłaty skarbowej za decyzje (10,00 PLN), zaświadczenia (17,00 PLN) i duplikaty decyzji

(5,00 PLN za każdą stronę) można dokonywać:

przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie,

w tytule podając „opłata skarbowa”

Numer konta: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

Aktualności

Polska wieś to przyszłość

24.04.2023

Polska wieś to przyszłość

ASF - środki kontroli, bioasekuracja zasady przemieszczania świń - prezentacja

18.04.2023

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającym środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do
afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Lista lekarzy uprawnionych wystawiania świadectw zdrowia

04.04.2023

Lista lekarzy uprawnionych wystawiania świadectw zdrowia

Rozporządzenia uchylające w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków

02.03.2023

Rozporządzenia uchylające w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptakówOpublikował: Rafał Kolanowski
Publikacja dnia: 08.04.2022
Podpisał: Rafał Kolanowski
Dokument z dnia: 31.10.2015
Dokument oglądany razy: 186 974