bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Podstawowe zasady pozyskiwania dzików w okresie zagrożenia wzmożonym rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w środowisku naturalnym.

30.09.2020

1. Wstęp.
Zasady przeprowadzania polowań na dziki w obszarach i okresach występowania zagrożenia rozprzestrzenianiem się ASFV zasadniczo wskazane są w:
- dokumencie roboczym komisji SANTE/7113/2015, rev. 12 „Strategiczne podejście do zarzadzania afrykańskim pomorem świń dla UE”;
- rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń;
- rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”;
- rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

2. Podstawowe zasady obowiązujące na terenie całej Polski nakazują:
- zakaz karmienia dzików w celu wspomagania utrzymania populacji oraz kondycji pojedynczych zwierząt,
- stosowanie karmy dla dzików wyłącznie w celu ich nęcenia w ilości nie większej niż lOkg / 1 km2 / miesiąc,
- pozyskiwanie co najmniej 50% dorosłych samic, mających 12 i więcej miesięcy życia, w puli dzików pozyskanych zarówno w ramach polowań jak i odstrzałów sanitarnych,
- stałe obniżanie populacji dzików poprzez intensywne ich pozyskiwanie, w szczególności w wolnej od ASF części kraju, na obszarach ochronnych oraz na obszarach objętych ograniczeniami i zagrożenia w odległości min. 20 km od granicy obszaru ochronnego przy uwzględnienieniu uwarunkowań prawnych i epidemiologicznych.

3. Obszary wolne Polski.
- należy przestrzegać zasad opisanych w pkt 2,
- należy używać:
a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,
b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru Świń,
- pojazdy, którymi poruszają się myśliwi w łowisku powinny być wcześniej umyte i zdezynfekowane,
- należy unikać udziału w polowaniach i odstrzałach sanitarnych myśliwych, którzy uczestniczyli w polowaniach, odstrzałach sanitarnych lub poszukiwaniach padłych dzików na obszarach objętych ograniczeniami lub zagrożenia w ciągu 72h poprzedzających pobyt w łowiskach,
- mięso dzików pozyskanych i przechowywanych w tym obszarze znakuje się znakiem jakości zdrowotnej w kształcie owalu, co oznacza możliwość umieszczania mięsa dzików na rynku wspólnotowym.
- pozyskanie dzików możliwe jest w ramach polowań indywidualnych, zbiorowych, z naganką, w tym z udziałem psów.
4. Obszary ochronne.
- należy przestrzegać zasad opisanych w pkt 2,
- każdą tuszę odstrzelonego dzika należy oznakować znakiem zawierającym: kod województwa, kod powiatu, kolejnym numerem znaku oraz numerem obwodu łowieckiego,
- każdego pozyskanego dzika należy niezwłocznie dostarczyć do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub wyznaczonego punktu przetrzymywania tusz, kontrolowanego przez właściwego miejscowo plw,
- należy przestrzegać zasad bioasekuracji myśliwego w czasie i po polowaniu lub odstrzału sanitarnego oraz zasad bioasekuracji w punktach skupu dziczyzny, zakładach obróbki dziczyzny i punktach przetrzymywania tusz zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- mięso dzików pozyskanych lub przechowywanych w tym obszarze jest znakowane znakiem jakości zdrowotnej w kształcie koła, co oznacza możliwość umieszczania mięsa dzików na rynku krajowym,
- tusze wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i skóra, w przypadku uzyskania wyniku dodatniego w kierunku ASFV oraz narogi i patrochy oraz inne części tuszy odstrzelonego, chorego dzika należy traktować jako UPZZ kat. 1. Patrochy odstrzelonego dzika w przypadku gdy uzyskano ujemny wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF, są kwalifikowane jako materiał kategorii 2,
- pozyskanie dzików możliwe jest w ramach polowań indywidualnych, zbiorowych, z naganką, w tym z udziałem psów,
- w sytuacji wystąpienia ASF u dzików na obszarze ochronnym plw czasowo zakazuje polowań na zwierzęta łowne w promieniu min. 10 km od przypadku.
Zakaz polowań utrzymywany jest przez cały okres fazy epidemicznej choroby u dzików zgodnie z „Podręcznikiem dotyczącym ASF u dzików oraz bezpieczeństwa biologicznego podczas polowań” - wersja z 25 września 2018r. W praktyce po ustaleniu zasięgu występowania choroby u dzików poprzez metodyczne poszukiwanie i badanie padłych dzików.
5. Obszary objęte ograniczeniami oraz zagrożenia.
- należy przestrzegać zasad opisanych w pkt 2,
- mięso dzików pozyskanych w tym obszarze powinno być znakowane znakiem jakości zdrowotnej w kształcie pięciokąta, co oznacza możliwość wprowadzania na rynek wyłącznie na tych obszarach,
- myśliwi przekazują, pisemnie właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii informację o terminach planowanych polowań lub liczbie polowań w określonym | przedziale czasowym oraz o terminach dokonywania odstrzału sanitarnego lub liczbie odstrzałów sanitarnych w określonym przedziale czasowym,
- należy przestrzegać zasad bioasekuracji myśliwych w czasie i po polowaniu lub odstrzału sanitarnego oraz zasad bioasekuracji w punktach skupu dziczyzny, zakładach obróbki dziczyzny i punktach przetrzymywania tusz zgodnie z rozporządzeniami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- każdą tuszę odstrzelonego dzika należy oznakować znacznikiem zawierającym: kod województwa, kod powiatu, kolejnym numerem znaku oraz numerem obwodu łowieckiego,
- należy każdego pozyskanego dzika w całości bez wypatroszenia, niezwłocznie dostarczyć do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub wyznaczonego punktu przetrzymywania tusz, kontrolowanego przez właściwego miejscowo plw,
- tusze wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i skóra, w przypadku uzyskania wyniku dodatniego w kierunku ASFV oraz narogi i patrochy odstrzelonego, chorego dzika należy traktować jako UPZZ kat. 1.
Patrochy odstrzelonego dzika w przypadku gdy uzyskano ujemny wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF, są kwalifikowane jako materiał kategorii 2,
- po wystąpieniu przypadku ASF u dzików, plw czasowo zakazuje polowań na zwierzęta łowne w obszarze obejmującym promień min. 10 km od przypadku, jeśli obszar objęty ograniczeniami obowiązuje krócej niż 6-7 miesięcy. Termin ten liczony jest zawsze na podstawie występowania zakażenia u dzików, niezależnie od obowiązywania w tym samym terenie i tym samym czasie obszaru zagrożenia.
W praktyce po ustaleniu zasięgu występowania choroby u dzików poprzez metodyczne poszukiwanie i badanie padłych dzików;
- w odległości 20 km od granicy obszaru ochronnego nie należy organizować polowań lub odstrzałów sanitarnych zbiorowych z lub bez udziału psów oraz naganki.
- w odległości większej niż 20 km od obszaru ochronnego pozyskanie dzików możliwe jest w ramach polowań indywidualnych, zbiorowych, z naganką, w tym z udziałem psów,
- na obszarze zagrożenia zakazane są polowania zbiorowe z użyciem psów.

Opublikował: Rafał Kolanowski
Publikacja dnia: 30.09.2020

Dokument oglądany razy: 451
« inne aktualności